joomla3demo1 150x113 Du kan läsa igenom kursen och titta på alla skärmurklipp utan att göra  uppgifter. Du kan också skapa en övningsplats för att där göra det som ingår i kursen.

I del 1 lär du dig med hjälp av ett exempel så mycket om Joomla 3.6 så att du sedan lätt kan skapa en egen plats. Du lär dig t ex att installera, göra flertalet inställningar, om mallar (templates), om menyer, om moduler, att byta favicon, att skapa kortare webbadresser, att skriva artiklar med text bilder, om den avancerade editorn JCE.

Om du inte har någon plats att öva på så finns en artikel med en utförlig beskrivning av hur man skaffar sig en gratis domän och en gratis eller en billlig plats på ett webbhotell.

PRIS EXKL MOMS

joomla3 sc1 150x113Det finns nu en ny kurs i 2 delar med namnet Kundvagnskurs. Detta är ingen fortsättningskurs. Man behöver alltså inte först göra de 2 grundläggande kurserna om Joomla 3. 1:a delen (Joomla 3 d sc1 - 99 kr inkl moms) består av 5 övningar. I denna första del genomgås exakt det som man måste göra med en Joomlaplats innan man kan komma igång med den. Den här kursen kan alla som skall göra något i Joomla använda sig av som en kontroll av att man har gått igenom allt som behövs innan man startar så att man skall slippa att gå tillbaka ofta och fixa sådant som man har glömt. Dessutom innehåller kursen i 5:e övningen hur man skapar kategorier och artiklar.

Om du inte har någon plats att öva på så finns en artikel med en utförlig beskrivning av hur man skaffar sig en gratis domän och en gratis eller en billlig plats på ett webbhotell.

PRIS EXKL MOMS

joomla3demo2 ny 150x113I del 2 lär du dig med hjälp av ett exempel ännu mer om Joomla 3.6 så att du sedan ännu lättare kan skapa en egen plats. Du lär dig t ex att använda flera sätt att presentera bilder i gallerier, i en modul och i en slider, att presentera ljud och filmer i artiklar, om användare med olika rättigheter, att i Joomla presentera något som finns på en annan plats, att skapa nya användargrupper och åtkomstnivåer.

Du kan läsa igenom kursen och titta på alla skärmurklipp utan att göra  uppgifter. Du kan också skapa en övningsplats för att där göra det som ingår i kursen.

PRIS EXKL MOMS

joomla3 sc1 150x113

I del 2 (Joomla 3 del sc2 - 99 kr inkl moms) genomgås hur man kan skaffa sig ett PayPal-konto och hur man sedan på flera sätt kan skapa möjlighet för en kund att lägga varor i en kundvagn och hur kunden sedan kan betala med betalkort eller kreditkort. Den här platsen är ett exempel på vad man kan skapa.

I del 2 får man också lära sig att installera, konfigurera och använda shopping Cart-tillägget J2Store för att låta kurnder lägga varor i en varukorg. Sedan finns ett exempel där kunden väljer att få en faktura som betalas via t ex bankgiro. Det finns ett exempel där kunden inte behöver ha något konto och ett exempel där kunden måste skapa sig ett konto. Sedan visas också hur man kan installera ett PayPal-plugin och att använda det.

PRIS EXKL MOMS

joomla3plats1 150x113När du har läst igenom eller gjort övningarna i del 1 och 2 så kan du snabbt komma igång med en egen plats. Du lär dig t ex att installera Joomla, om mallar (templates), om menyer, om moduler, att byta favicon, att skapa kortare webbadresser, att skriva artiklar med text och bilder, om den avancerade editorn JCE, att använda flera sätt att presentera bilder i gallerier, i en modul och i en slider, att presentera ljud och filmer i artiklar, om användare med olika rättigheter, att i Joomla presentera något som finns på en annan plats, att skapa nya användargrupper och åtkomstnivåer. 

PRIS EXKL MOMS

excel2013 del1 150x113

Del 1 innehåller 133 A4-sidor och 489 skärmurklipp. Den innehåller flera utförliga exempel på nyheter i Excel 2013.

I kursen skall du huvudsakligen öva dvs hela tiden göra något men ibland ingår det också en berättande text som blandas med det övriga innehållet. Kursen innehåller blandade övningar med utförliga förklaringar. I de flesta övningarna visas först själva uppgiften. Därunder visas vanligtvis ett förslag jämte skärmurklipp som visar hur man kan lösa uppgiften. Ibland visas svaret direkt. Prova övning 1a gratis.

Klicka på "Läs mer" för att ta del av innehållsförteckningen. 

PRIS EXKL MOMS

excel2010 150x113

 Kursen innehåller 130 A4-sidor och 352 skärmurklipp.

I kursen skall du huvudsakligen öva dvs hela tiden göra något men ibland ingår det också en berättande text som blandas med det övriga innehållet. Kursen innehåller blandade övningar med utförliga förklaringar.I varje övning visas först själva uppgiften. Därunder visas vanligtvis ett förslag jämte skärmurklipp som visar hur man kan lösa uppgiften. Ibland visas en länk till en film som visar hur man kan lösa uppgiften.

 Klicka på "Läs mer" så visas innehållsförteckningen. 

PRIS EXKL MOMS

excel2013 del2 150x113

Del 2 innehåller 95 A4-sidor och 340 skärmurklipp.

I kursen skall du huvudsakligen öva dvs hela tiden göra något men ibland ingår det också en berättande text som blandas med det övriga innehållet. Kursen innehåller blandade övningar med utförliga förklaringar. I de flesta övningarna visas först själva uppgiften. Därunder visas vanligtvis ett förslag jämte skärmurklipp som visar hur man kan lösa uppgiften. Ibland visas svaret direkt.

Klicka på "Läs mer" för att ta del av innehållsförteckningen. 

PRIS EXKL MOMS